Duurzaam Zuyd
Duurzaam Zuyd

Programma Duurzaam Zuyd

Zuyd Hogeschool ziet duurzaamheid als haar verantwoordelijkheid. Voor alle generaties. We zijn daarom niet alleen duurzaam in onze gebouwen en in onze omgang met de omgeving, maar ook in ons onderwijs en onderzoek. Doel van het programma is om de Zuyd organisatie te verduurzamen. Dit willen we bereiken door het bewustzijn over duurzaamheid en de noodzaak van verduurzaming bij medewerkers en studenten te vergroten. Wij willen samen zorgen voor een duurzame Zuyd community.

Duurzaamheid begint bij jezelf

Zuyd wil haar studenten kennis en vaardigheden meegeven waarmee zij veranderingen in gang kunnen zetten voor de wereld van morgen. Duurzaamheidsonderwerpen moeten daarom worden opgenomen in de onderwijsprogramma’s van Zuyd en ook medewerkers moeten getraind worden. 

Met de verduurzaming van onderzoek streeft Zuyd naar een praktijkgerichte leeromgeving waarin studenten hun verworven duurzaamheidscompetenties kunnen toepassen. Daarnaast leidt het tot relevante kennis voor verduurzaming van de regio. 

Met de verduurzaming van de bedrijfsvoering wil Zuyd bijdragen aan het bereiken van diverse duurzaamheidsdoelstellingen en het creëren van een prettige leer- en werkomgeving voor haar studenten en medewerkers.

Lees meer over duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering

Thema’s

Bij duurzaamheid denkt men vaak aan afval scheiden en minder CO2 uitstoot veroorzaken. Als we het bij Zuyd over duurzaamheid hebben bedoelen we zeker ook die aspecten. Maar duurzaamheid kent een bredere definitie en die gebruiken we bij Zuyd. Met duurzaam bedoelen we namelijk ook eerlijk, sociaal vitaal en gezond.
Zuyd geeft haar verduurzaming vorm op basis van 10 thema's. 

Organisatie

Het Green Office vormt het hart van het programma Duurzaam Zuyd. Medewerkers uit onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering werken er samen aan duurzaamheidsvraagstukken. Ook studenten zijn betrokken bij het Green Office via onderwijsprojecten en in de nabije toekomst op meer structurele wijze. Zij kunnen hier kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid ontwikkelen én deze inzetten ten behoeve van de verduurzaming van onderwijsorganisatie Zuyd. Daarnaast brengen de studenten er hun ideeën over duurzaamheid in.

Contact
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen via mail: duurzaam@zuyd.nl.